Naslovna
Lakovi i smole
Materijali za izolaciju namotaja
Utorske izolacije
Materijali za bandažiranje
Tehničke plastike
Bužir cijevi
Provodnici i žice
Kablovski i spojni pribor
Materijali za varenje i lemljenje
Adsorbenti i sušači
Rezervni dijelovi za elektromotore i pumpe
Pribor i alati
Kontakt
O nama

 

Adsorbenti i sušači

 • Silikagel - sredstvo za adsorbciju vlage. Koristi se kao sredstvo za sušenje: zraka kod transformatora, adsorbera vlage komprimiranog zraka, zraka za kočnice i dr.
  Isporučuje su u obliku kuglica ø 3-6 mm, pakovanje u PE vrečice po 1 kg, 2, kg, 5 kg,
  10 kg, 15 kg i 25 kg.
  Zavisno od mjesta primjene koristi se sa indikatorom vlage (promjena boje od
  crvene u svijetlo-plavu) , miješani ili bez indikatora vlage (bijeli)

 • Molekularna sita - slično silikagelu koriste ze za adsorbciju vlage iz zraka i različitih tečnosti. U odnosu na silikagel imaju dosta bolji afinitet prema vlazi, ali dvostruko manji adsorpcioni kapacitet.
  Isporučuje su u obliku kuglica ø 1-2 mm, pakovanje u PE vrečice po 1 kg, 2, kg, 5 kg,
  10 kg, 15 kg i 25 kg.
  Posebnu primjenu imaju za stvaranje i očuvanje suhe atmosfere kod visoko-naponskih
  prekidača (SF6), kontrolno-upravljačkih i razvodnih elektro - ormara, i dr.

Keming d.o.o. Banovići